ผังงานแบบลำดับ

ผังงานแบบลำดับ

รูปแบบการเขียนผังงาน

การเขียนผังงานนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ในการเขียนหรือวิธีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องเขียนอย่างไร ซึ่งรูปแบบค่อนข้างเป็นอิสระขึ้นอยู่กับโจทย์หรือปัญหาของแต่ละงาน ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการเขียนผังงานโดยให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง (structure flowchart) ซึ่งรูปแบบของ ผังงานแบบมีโครงสร้างจะช่วยทำให้ควบคุมกิจกรรม จะใช้หลักการแบ่งย่อยหรือการจัดลำดับชั้น ที่มีความชัดเจน และดูเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าผังงานธรรมดา ซึ่งเทคนิคโครงสร้างนี้จะช่วยทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายยิ่งขึ้นเพราะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยผังงาน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบลำดับ แบบเลือกทำ และแบบทำซ้ำ ( สานนท์ เจริญฉาย, 2545, หน้า 79) ดังต่อไปนี้

         1. ผังงานแบบลำดับ
                  ผังงานแบบลำดับ (sequential flowchart) เป็นผังงานที่มีโครงสร้างการกระทำตามลำดับกิจกรรมก่อนหลังที่เรียงเป็นลำดับต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ การเขียนผังงานแบบลำดับจะเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุดเหมาะสำหรับงานที่ไม่มีความซับซ้อน ไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไข และไม่ต้องการทำงานซ้ำ ๆ แต่ในบางครั้งผังงานแบบลำดับมักจะไปรวมอยู่ในผังงานแบบเลือก และแบบทำซ้ำในกรณีที่มีกิจกรรมทำงานต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการจัดวาง กิจกรรมจากบนลงล่าง และจากซ้ายไปขวา

2

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s